• سریعترین پاسخ کلیدها در برابر ضربه در جهان:
  • سرعت پاسخگویی به کلیک ها کمتر از ۲ میلی ثانیه می باشد که این مشخصه برای یک کیبورد یک قابلیت منحصر به فرد می باشد . 
  • بدون لگ ۳۰ میلی ثانیه سریعتر از کیبوردهای معمولی

  • بدون تاخیر می توانید بازخورد کلید های کیبورد را ببینید

     

  • دارای ۸ عدد کلید سیلیکونی برای استفاده طولانی و مقاومت بالا در مقابل کلیک در نتیجه عمر بیشتر