موس پد (Mousepad US) یا موس مت (Mouse mat UK) سطحی است که برای قراردادن و جابجا کردن مـــوس استفاده می شود. موس پد صفحه‌ ای است که در زیر موس قرار می ‌گیرد و به منظور راحتی کار با موس استفاده می‌ گردد.  موس پد قابلیت استفاده از موس را در مقایسه با سطح فاقد موس پد افزایش می دهد و در نتیجه کارآیی و دقت کاربر را نیز بهبود می بخشد. موس پد از لوازم جانبی کامپیوتر می باشد.